Manuál

Může být komunikace předána jinému operátorovi?

Ano. Operátor může konverzaci předat pomocí modrého tlačítka Předat přímo v chat okně.