Manuál

Operátoři a oddělení

Pokud máte ve firmě více lidí, kteří se věnují zákazníkům, určitě uvítáte náš lišácký systém operátorů a oddělení. Můžete si tak jednoduše rozvrhnout, kdo z týmu bude mít na starosti reklamace, technickou podporu a další. V tomto článku si ukážeme jak na to.

V nastavení hned v úvodní záložce máte možnost přidat nového operátora klikem na tlačítko. Objeví se vám poté formulář, kde stačí vyplnit jméno, e-mail a heslo nového operátora (heslo si poté operátor bude moct sám změnit).

Až budete mít vytvořené všechny účty pro své operátory, můžete přejít do oddělení. Tímto způsobem si budete moct jednotlivé operátory sdružit do skupin a jednoduše si tak můžete zvolit, o jakou část vašich zákazníků se bude daný operátor starat. V praxi to bude znamenat, že např. pan Novák bude mít na starosti veškeré technické dotazy jako garant IT oddělení, zatímco paní Pohlová bude vyřizovat reklamace.

Jak toho docílit? Jednoduše. V záložce oddělení klikněte na tlačíko přidat a zvolte si název oddělení. V popisu oddělení se snažte být co nejpřesnější tak, aby každý zákazník pochopil, k čemu oddělení slouží.

V posledním bodě máte možnost přidat jednotlivé operátory do oddělení. O jedno oddělení se může starat i více operátorů.

Nabídněte zákazníkům možnost volby

Ihned po nastavení se widget Foxydesku upraví a v úvodním formuláři nabídne návštěvníkovi na výběr mezi odděleními. Jednotlivá oddělení mají svůj online/offline ukazatel, takže pokud se stane, že např. v Reklamačním budou mít pauzu na oběd, návštěvník uvidí toto oddělení jako neaktivní.

Komunikujte i interně

Po nastavení všech náležitostí se můžou operátoři přihlásit do Foxydesku pomocí standardní přihlašovací stránky (kterou používá i administrátor). Administrační rozhraní se ale trochu liší, protože má operátor nastavena menší práva. Má přístup pouze do listu online návštěvníků (včetně dalších operátorů), historie, statistik a několika málo nastavení jeho profilu (avatar, heslo). Operátoři mezi sebou můžou komunikovat také. Hned pod listem online návštěvníků je i list online operátorů, kde konverzace funguje úplně stejně. Přímo v chatovacím okénku má každý operátor možnost celou konverzaci předat kolegovi. Stačí kliknout na modré tlačítko vedle jména navštěvníka (vlevo nahoře) a vybrat dostupného operátora.