Manuál

Ako nahrať inštalačný balík na server

Na pripojenie k vášmu FTP serveru odporúčame stiahnuť nejaký FTP klient. Napr. WinSCP.

Po otvorení máte možnosť vytvoriť nové spojenie, kam stačí zadať informácie, ktoré vám oznámil váš poskytovateľ hostingu pri vytvorení FTP prístupu.


Budete potrebovať:

Názov servera

Používateľské meno

Heslo

Po pripojení sa dostanete do adresára priečinkov na vašom serveri. Ako hlavný priečinok (sem budete nahrávať priečinok Foxydesku) je väčšinou priečinok, v ktorom je umiestnený index.html.