Manuál

Čo budem potrebovať na prevádzkovanie Foxydesku?

Na prevádzku administračného rozhrania stačí hosting či server, ktorý podporuje minimálne PHP 5.3 (+ novší) a databázu MySQL 5.2 (+ novšiu). Tieto funkcie ponúka 99 % všetkých aktuálnych poskytovateľov hostingu (napr. Wedos).

Na bezproblémovú inštaláciu si prichystajte:

  1. Prístup na FTP server
  2. Prístup do databázy
  3. Prístupy SMTP servera (môže byť aj zadarmo – napr. Gmail)