Manuál

Javascript API

Chápeme, že náročnejší používatelia vyžadujú čo najviac priestoru v interakcii s chatom, a preto sme pripravili jednoduché Javascript API, vďaka ktorému môžete pracovať s widgetom vlastným javascriptovým kódom. K API môžete pristupovať cez globálny objekt foxydesk.

Dôležité: Váš javascriptový kód musí byť umiestnený až za kód Foxydesku, inak nebude správne fungovať.

NázovPopis
foxydesk.show();Otvorí widget
foxydesk.fullscreenOn();Zapne full screen režim
foxydesk.fullscreenOff();Vypne full screen režim
foxydesk.hide();Skryje widget
foxydesk.endChat();Ukončí chat
foxydesk.sendMessage('Ahoj! :)');Pošle operátorovi správu
foxydesk.onoperatorsonline = function()
{
alert('Operátor je online');
};
Spustí vlastný kód, keď je operátor online
foxydesk.onoperatorsoffline = function()
{
alert('Operátor je online');
};
Spustí vlastný kód, keď je operátor offline
foxydesk.onmessage = function()
{
alert('Prišla nová správa');
};
Spustí vlastný kód, keď operátor dostane novú správu
foxydesk.onloginsuccess = function()
{
alert('Návštevník zahájil konverzáciu');
};
Spustí vlastný kód, keď sa návštevník prihlási do chatu a začne konverzáciu
foxydesk.onlogoutsuccess = function()
{
alert('Návštevník ukončil konverzáciu');
};
Spustí vlastný kód, keď návštevník ukončí konverzáciu
foxydesk.onoperatortyping = function()
{
alert('Operátor práve píše');
};
Spustí vlastný kód, keď operátor práve píše správu