Manuál

Nastavenie zobrazenia na mape

Vo Foxydesku máte možnosť zobraziť si návštevníka priamo na mape sveta. Vidíte tak presne jeho mesto, kde sa nachádza. Na sprevádzkovanie tejto funkcionality je potrebné mať k dispozícii váš API kľúč pre Google mapy. Google toto ponúka na mnohé účely zadarmo.

1) Prejdite do Google Developers

Kliknite sem a s vaším Google účtom vytvorte váš nový projekt (môžete použiť už vytvorený, ak taký máte). Zvoľte si, či chcete dostávať novinky a odsúhlaste podmienky použitia.

2) Vytvorte svoj Javascript API key

Z ponuky vyberte Javascript API a vytvorte svoj kľúč. Výsledkom by mal byť kľúč v podobnom formáte: „AIEaSyDT8K9G2lN8Dfpn5aExWsHQlVscAsZPZ68“.

3) Vložte svoj kľúč do nastavenia Foxydesku

Vložte kľúč do príslušnej kolónky v Nastavení > Nastavenie.

4) Odhláste sa a prihláste

Po prihlásení by už zobrazovanie na mape malo fungovať.