Manuál

Operátori a oddelenie

Ak máte vo firme viac ľudí, ktorí sa venujú zákazníkom, určite uvítate náš lišiacky systém operátorov a oddelení. Môžete si tak jednoducho rozvrhnúť, kto z tímu bude mať na starosti reklamácie, technickú podporu a pod. V tomto článku si ukážeme ako na to.

V nastavení hneď v úvodnej záložke máte možnosť pridať nového operátora kliknutím na tlačidlo. Objaví sa vám formulár, v ktorom stačí vyplniť meno, e-mail a heslo nového operátora (heslo si operátor bude môcť sám zmeniť).

Keď budete mať vytvorené všetky účty pre svojich operátorov, môžete prejsť do oddelení. Týmto spôsobom si budete môcť jednotlivých operátorov združiť do skupín a jednoducho si tak môžete zvoliť, o akú časť vašich zákazníkov sa bude daný operátor starať. V praxi to bude znamenať, že napr. pán Novák bude mať na starosti všetky technické otázky ako garant IT oddelenia, zatiaľ čo pani Pohlová bude vybavovať reklamácie.

Ako to docieliť? Jednoducho. V záložke Oddelenie kliknite na tlačidlo pridať a zvoľte si názov oddelenia. V popise oddelení sa snažte byť čo najpresnejší, aby každý zákazník pochopil, na čo sa ktoré špecializuje.

V poslednom bode máte možnosť pridať jednotlivých operátorov do oddelení. O jedno oddelenie sa môže starať aj viac operátorov.

Ponúknite zákazníkom možnosť voľby

Ihneď po nastavení sa widget Foxydesku upraví a v úvodnom formulári ponúkne návštevníkovi na výber medzi oddeleniami. Jednotlivé oddelenia majú svoj online/offline ukazovateľ, takže ak sa stane, že napr. v reklamačnom budú mať pauzu na obed, návštevník uvidí toto oddelenie ako neaktívne.

 Komunikujte aj interne

Po nastavení všetkých náležitostí sa môžu operátori prihlásiť do Foxydesku pomocou štandardnej prihlasovacej stránky (ktorú používa aj administrátor). Administračné rozhrania sa však trochu líšia, pretože operátor má nastavené menšie práva. Má prístup len do zoznamu online návštevníkov (vrátane ďalších operátorov), histórie, štatistík a k niekoľkým nastaveniam jeho profilu (avatar, heslo). Operátori medzi sebou môžu komunikovať tiež. Hneď pod zoznamom online návštevníkov je aj list online operátorov, kde konverzácia funguje úplne rovnako. Priamo v chatovacom okne má každý operátor možnosť celú konverzáciu odovzdať kolegovi. Stačí kliknúť na modré tlačidlo vedľa mena návštevníka (vľavo hore) a vybrať dostupného operátora.