Manuál

Prepojenie s Google Analytics

V dnešnej dobe kto nemeria, ako by nebol. V prípade webovej analytiky to platí dvojnásobne – konverzie, UTMka, traffic a pod. To už je v dnešnej dobe v slovníku každého úspešného prevádzkovateľa webu. Ideme s dobou, a preto sme sa rozhodli pridať do Foxydesku ďalšiu z lišiackych funkcií – prepojenie priamo s Google Analytics. Môžete tak presne sledovať, ako používanie Foxydesku ovplyvňuje konverzie a správanie návštevníkov na vašom webe.

Inštalácia

Prepojenie Foxydesku a Google Analytics je veľmi jednoduché, ak už máte kód Google Analytics na webe, umiestnite kód Foxydesku nad neho tak, aby sa script Foxydesku spustil skôr ako script Google Analytics. To je všetko. Ak sa z nejakého dôvodu nedarí získavať dáta, môžete celú integráciu poistiť umiestnením scriptu <script>foxydesk.initAnalytics({ trackingId : ‘UA-XXXXXXXX’});</script> hneď za script Foxydesku (je potrebné vložiť správne= Google Analytics ID miesto XXXXXXX). Ak používate Google tag manager, uistite sa, že je kód Foxydesku umiestnený pred neho.

Ako merať efektivitu

Jednotlivé interakcie s chatom sa do Google Analytics posielajú ako udalosti. Môžete si tak teda zobraziť návštevníkov, ktorí začali konverzáciu, poslali e-mail cez offline formulár, dostali automatickú správu alebo boli oslovení operátorom. Tieto metriky si môžete zobraziť v Google Analytics > Udalosti > Najčastejšie udalosti > Akcia udalosti.

Najvhodnejšie riešenie je vytvoriť si segment používateľov podľa udalosti a tie porovnávať so štandardnou návštevnosťou. Týmto spôsobom presne uvidíte, ako veľmi je Foxydesk pre vás prínosný. V Google Analytics kliknite na 1. Pridať segment, 2. Nový segment (zmení sa na kolónku na vypísanie názvu segmentu), 3. Podmienky – tu zvoľte Akcia udalosti obsahuje Konverzácia začala.

Teraz máte vytvorený segment pre všetkých návštevníkov, u ktorých prebehla konverzácia na chate (vyvolaná či už operátorom alebo návštevníkom). Teraz je potrebné vytvoriť si nový segment pre zákazníkov, ktorí nechatovali. Budete postupovať úplne rovnakým spôsobom, akurát v poslednom kroku nastavíte Akcia udalosti neobsahuje Konverzácia začala.

Porovnanie správania sa návštevníkov

Keď máte vytvorené oba segmenty, môžete začať porovnávať. Hore vpravo si zvoľte obdobie a choďte do Správania > Prehľad. Tu máte porovnanie jednotlivých segmentov čo sa týka správania návštevníkov. Nižšie uvádzame príklad z jedného stredne veľkého e-shopu (hore sú štatistiky pre návštevníkov, ktorí použili chat):

Z uvedených metrík vyplýva, že za dané obdobie chatovalo 322 návštevníkov z 8 954 – teda 3,6 %. Chatujúci zákazníci prezerali viac stránok na návštevu (až 3-krát viac ako nechatujúci) a trávili oveľa viac času na webe (v priemere okolo 17 minút oproti necelým 2 minútam nechatujúcich návštevníkov). Veľmi zaujímavá hodnota je aj miera odchodov – čo znamená koľko percent ľudí odišlo ihneď po príchode na prvú stránku. Z chatujúcich návštevníkov neodišiel nikto, čo je oproti viac ako polovičnej miere opustenia nechatujúcich zákazníkov naozaj pekné.

Porovnanie konverzií

Oveľa zaujímavejšie je určite pre každého schopnosť konverzie oboch segmentov. Ak máte nastavený elektronický obchod, jedna z ciest porovnania konverzií je v Google Analytics > Konverzia > Elektronický obchod > Prehľad.

Dané štatistiky sú z jedného väčšieho e-shopu za vianočné obdobie. Hneď na prvý pohľad možno vidieť, ako si vedie konverzný pomer chatujúcich návštevníkov oproti tým nechatujúcim. 27,54 % verzus 1,92 % – teda viac ako 13-krát väčší. Porovnávať jednotlivé segmenty môžete, samozrejme, do väčšej hĺbky podľa rôznych kanálov či ďalších metrík – s Foxydeskom sa vašej analytike medze nekladú!